Att dela med sig av kunskap och erfarenheter är en av nycklarna i att bygga en god informationssäkerhetskultur i en organisation. Securebyme har erfarenhet och är efterfrågad som föredragshållare och utbildare inom informationssäkerhetsområdet oavsett om det är organisationsanpassade utbildningar eller allmänna inom t.ex. yrkeshögskolan och separata utbildningsföretag.

Inom informationssäkerhetskulturområdet samarbetar vi bland annat med Institutet för informationstekonologi. Vi genomför även företagsanpassade utbildningar inom främst styrning och ledning samt informationssäkerhetskultur.

Att arbeta med informationssäkerhet kan i många organisationer vara ett ensamt arbete utan några kollegor att söka stöd och bolla idéer med. Vi erbjuder coachning för dig som arbetar med informationssäkerhet.