Securebyme älskar att jobba med människor, organisationer, information säkerhet och beteenden. Vi hjälper dig att bygga en robust säker hantering av er information. En hantering där människan och organisationen och beteenden är i centrum.

Securebyme sätter dig som arbetar med informationssäkerhet i fokus och stödjer ert arbete med att bygga en god informationssäkerhetskultur och en säker informationshantering.

Securebyme genomför även granskningar inom informationssäkerhetskultur samt ledning och styrning.

Grundaren Tobias Ander har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet i offentlig verksamhet, bland annat som CISO (Informationssäkerhetsansvarig) på Transportstyrelsen och Örebro Kommun.

Tobias vann år 2017 priset ”Årets GRC-profil” för sitt kunnande och engagemang inom Governance Risk Compliance. Tobias har specialiserat sig på ledning och styrning samt informationssäkerhetskultur.